Rozpocznij

Nawiąż współpracę z ekspertami branżowymi

Współpracujemy z ponad 100 000 organizacjami różnej wielkości, zapewniając lokalną ekspertyzę i proaktywne wsparcie, co umożliwia skuteczne zarządzanie płatnościami międzynarodowymi.

Obejrzyj wideo

ZARZĄDZAJ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ

 
 

Nie daj się złapać

Gdy kursy wymiany walut zmieniają się w czasie pomiędzy otrzymaniem faktury a terminem płatności, planowanie budżetu może być trudne.

Nasi wykwalifikowani specjaliści ds. zarządzania ryzykiem walutowym pomogą Twojej firmie opracować plan zarządzania ryzykiem dostosowany do celów biznesowych.

Transakcje z zaufanym partnerem

Ciesz się pewnością współpracy z partnerem o bogatym doświadczeniu z zakresu zgodności z przepisami prawnymi.

Ponad 1000 banków i innych instytucji finansowych korzysta z naszych usług do celów przetwarzania płatności międzynarodowych. Jednocześnie współpracujemy z organami nadzoru w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi w zakresie wymiany walut i przekazów pieniężnych.

Pewność przepływów pieniężnych

Wiele firm napotyka problemy z ustaleniem wielkości ekspozycji na ryzyko walutowe.

Nasi eksperci pomogą Twojej firmie w wyborze odpowiednich narzędzi, które wspierają identyfikację ryzyka i utrzymanie efektywności przepływów pieniężnych.


GŁÓWNE FUNKCJE I KORZYŚCI

Kontrakty terminowe forward

Zablokuj bieżący kurs waluty na określony czas (do 12 miesięcy) w celu zapewnienia ochrony marży i zysku przed niekorzystnymi wahaniami kursu. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć po jakim kursie zawrzesz przyszła transakcję.

Należy pamiętać, że jeżeli zawierasz kontrakt terminowy forward, będziesz zobowiązany do pokrycia tej transakcji w dniu zapadalności, niezależnie od bieżącego kursu walutowego obowiązującego w tym dniu.

Strategie opcyjne

Strategie opcyjne pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem kursowym, z możliwością skorzystania z pozytywnych zmian na rynku walutowym. Ta elastyczność pozwala Twojej firmie na dostosowanie strategii do specyficznych potrzeb, celów zabezpieczenia i apetytu na ryzyko.

Zlecenia z limitem

Powiedz nam jakiego kursu poszukujesz i skorzystaj z faktu, że monitorujemy kursy 24 godziny na dobę. Obserwujemy rynek i powiadamiamy Cię jeśli wskazany kurs zostanie osiągnięty, lub automatycznie wykonujemy zlecenie, zgodnie z Twoim wskazaniem.

Wady i ryzyka strategii zabezpieczających

Strategie zabezpieczające to produkty pochodne, narażone na ryzyko w związku z wahaniami na rynkach walutowych. Ze względu na to, że mogą również wystąpić inne wady i zagrożenia, nie zalecamy zakupu instrumentów finansowych, jeżeli masz wątpliwości dotyczące zarządzania ryzykiem.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. zarządzania ryzykiem walutowym


MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ