COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

Program Referencyjny - Regulamin

Artykuł 1: Organizator

Western Union International Bank GmbH, Sp. z o.o. Oddział w Polsce (zwany dalej: WUIB), (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015316), Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska prowadzi Program Referencyjny dla swoich klientów.

Artykuł 2: Warunki udziału

Jedynym celem Programu Referencyjnego jest promocja usług płatniczych świadczonych przez WUIB.

  1. Z zastrzeżeniem pkt. 2, Program Referencyjny dostępny jest dla każdego aktywnego klienta WUIB, który zgłosi chęć uczestnictwa – zwanego dalej Obecnym Klientem.
  2. Wszyscy aktywni klienci korzystający z usług podlegających dyrektywie MiFID (kontrakty Forward, Future Payments oraz usługi dodatkowe) są wyłączeni z Programu Referencyjnego.
  3. Uczestnictwo oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu Programu Referencyjnego, jak również przepisów ustawowych i innych aktów prawnych, które mają zastosowanie w Polsce.

Artykuł 3: Okres trwania programu

Promocja Program Referencyjny obowiązuje od 14 października 2014 aż do momentu odwołania przez organizatora.

Artykuł 4: Rekomendacje

W Programie Referencyjnym, Obecni Klienci WUIB zaproszeni zostają do polecania jednej lub wielu firmom usług Western Union Business Solutions. Przez Obecnego Klienta rozumie się „każdego klienta WUIB  który udostępnia dane kontaktowe Odbiorcy Rekomendacji". Dane przekazywane przez Obecnego Klienta dotyczące Odbiorcy Rekomendacji muszą być dostarczone do WUIB poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza dostępnego na stronie www.win-wubs.com. Po otrzymaniu informacji WUIB skontaktuje się z Odbiorcą Rekomendacji w celu przedstawienia oferty.

Obecny Klient ma prawo do otrzymania nagrody po spełnieniu następujących warunków: 

WUIB) zastrzega sobie prawo do zmiany, przedłużenia lub odwołania Programu Referencyjnego w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia lub zawiadomienia.

Artykuł 5: Nagrody

Obecny Klient może wybrać nagrodę podczas wypełniania formularza na stronie www.win-wubs.com, osobno dla każdego Odbiorcy Rekomendacji. Jeżeli Odbiorca Rekomendacji jest już w trakcie przeprowadzania pierwszej transakcji z WUIB, Obecny Klient może otrzymać wskazaną przez niego nagrodę: talon zakupowy o wartości 150 złotych do wykorzystania w sklepie internetowym lub darowiznę przekazaną przez WUIB w jego imieniu na rzecz Fundacji Western Union, również o wartości 150 złotych. Obecny Klient zostanie poinformowany e-mailem o fakcie aktywowania linii transakcyjnej Odbiorcy Rekomendacji oraz otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyznania nagrody, czyli informację o przekazaniu darowizny lub talon zakupowy w postaci elektronicznego kodu do wykorzystania w sklepie internetowym.

W sytuacji, gdzie kilka osób poleci tę samą firmę, a w rezultacie spółka ta zostanie klientem WUIB, uprawniona do nagrody jest tylko osoba, która jako pierwsza wypełniła formularz z danymi Odbiory Rekomendacji. Nagroda nie podlega sprzedaży, nie może być również przekazana osobie trzeciej.