Token bezpieczeństwa do zatwierdzania zlecenia

Weryfikacja dwustopniowa jest też wymagana podczas zlecania płatności elektronicznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wpisanie jednorazowego tokenu bezpieczeństwa lub hasła to ostatni etap zatwierdzania zlecenia płatności.

Gdy zarejestrujesz wybraną metodę przekazywania tokenów bezpieczeństwa na potrzeby logowania, system będzie wykorzystywał ten sam kanał do przesyłania tokenów bezpieczeństwa na potrzeby zatwierdzania zleceń. Nie musisz rejestrować się ponownie.

Opcja zatwierdzania zleceń jednorazowym tokenem jest obecnie niedostępna w krajach spoza EOG.

UWAGA: WU®EDGE Możesz jednorazowo poprosić o zmianę metody dostarczenia tokenu, ale najpierw wyświetlana jest zawsze wybrana metoda.

Przykład tokenu bezpieczeństwa podczas zlecenia

Postępuj zgodnie z instrukcjami i stwórz zlecenie płatności w systemie.

Jeśli jesteś osobą ostatecznie zatwierdzającą płatności, wpisz token bezpieczeństwa, aby przekazać zlecenie do realizacji. System poprosi o wpisanie tokenu bezpieczeństwa.

Wpisz token bezpieczeństwa, aby zatwierdzić zlecenie, i kliknij przycisk Confirm (Potwierdź).