Kroki

  Krok 1: Wybierz metodę uwierzytelniania


Krok 2: Wybierz metodę kontaktu: Authy, wiadomość głosowa lub SMS

Wybierzesz aplikację Authy:

Możesz też wybrać wiadomość głosową lub SMS

UWAGA: Jeśli wybierzesz wiadomość głosową, otrzymasz telefon z losowego numeru. Następnie system poprosi Cię o naciśnięcie cyfry w celu usłyszenia tokenu.


Krok 3: Żeby zweryfikować ustawienia po pierwszej konfiguracji, należy wpisać kod rejestracji.

Otrzymasz wiadomość, że na koncie włączono uwierzytelnianie dwustopniowe oraz jaką metodę otrzymywania tokenów wybrano.

W przypadku wybrania aplikacji Authy, wyświetli się komunikat o jej pobraniu i rejestracji konta. .

Kliknij przycisk Przejdź do aplikacji, a następnie wpisz token, żeby się zalogować.


Po zarejestrowaniu metody uwierzytelniania podczas każdego logowania otrzymasz token tym samym sposobem (w aplikacji Authy, SMS-em lub wiadomością głosową).

 Następnie system poprosi o wpisanie tokenu bezpieczeństwa.