PARTNERZY I WSPÓŁPRACA

Nasze programy partnerskie umożliwiają Twojej firmie rozszerzenie i uzupełnienie usług świadczonych klientom, jednocześnie pomagając tworzyć nowe strumienie przychodów dla Twojej działalności.

Zostań Partnerem

PathFinder
PathFinder

Celem Pathfinder jest zapewnienie instytucjom finansowym najbardziej efektywnych kosztowo i posiadających najlepsze wsparcie rozwiązań software w branży.

Bond
Bond

Bond to brytyjska sieć dla organizacji działających na rzecz rozwoju międzynarodowego, jednocząca i wspierająca ponad 400 różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w walce z globalnym ubóstwem, nierównością i niesprawiedliwością. Bond pomaga sektorowi w poprawie efektywności i wydajności rozwoju międzynarodowego poprzez działania wpływające na rządy i decydentów, rozwój umiejętności ludzi z sektora, wymianę doświadczeń oraz budowę potencjału organizacji i współpracy. Więcej informacji

Krajowa Izba Gospodarcza jest niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce – zrzeszającą blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. Reprezentuje interesy polskiego biznesu. Uczestniczy jako ekspert w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców. Pomaga firmom w rozwijaniu eksportu – organizuje misje gospodarcze, wyjazdy na targi, szuka partnerów biznesowych za granicą. Organizuje wydarzenia – spotkania, konferencje, kongresy – które są przestrzenią dialogu pomiędzy ludźmi biznesu, polityki, nauki, mediów. Angażuje się w debatę publiczną w sprawach dotyczących gospodarki, innowacji, kierunków rozwoju Polski.

Juniper Payments
Juniper Payments

Juniper Payments to lider branżowy zapewniający instytucjom finansowym internetowe platformy transakcyjne i sprawozdawcze. Nasze usługi zaprojektowane w celu zaspokajania potrzeb banków korespondujących, a także banków komercyjnych/spółdzielczych mają formę indywidualnych modułów transakcyjnych w ramach spójnej i sprawnej scentralizowanej infrastruktury zapewniającej kontrolę administracyjną i sprawozdawczą.

Brightwell
Brightwell

Brightwell to spółka FinTech, która pomaga pracownikom z całego świata w odbieraniu płatności, jak również w wysyłaniu i wydawaniu pieniędzy w bezpieczny i łatwy sposób. Naszą misją jest tworzenie produktów, które zaspokajają potrzeby finansowe zespołów, zapewniając im poczucie większej łączności i kontroli nad własnymi pieniędzmi.

Kinetic Solutions
Kinetic Solutions

Kinetic Solutions to wiodący brytyjski dostawca oprogramowania obsługującego zakwaterowanie, wydarzenia i konferencje, przeznaczonego dla sektora szkolnictwa wyższego i zakwaterowania studentów. W ramach swojej działalności od ponad 20 lat Kinetic Solutions ściśle współpracuje z klientami, starając się rozumieć stojące przed nimi wyzwania i tworząc bogatą ofertę, z której korzysta ponad 350 klientów w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Australii i Azji, Europie i Malezji, obsługując 2,38 miliarda płatności. Dowiedz się więcej

Kinetic Solutions
Kinetic Solutions

Kinetic Solutions to wiodący brytyjski dostawca oprogramowania obsługującego zakwaterowanie, wydarzenia i konferencje, przeznaczonego dla sektora szkolnictwa wyższego i zakwaterowania studentów. W ramach swojej działalności od ponad 20 lat Kinetic Solutions ściśle współpracuje z klientami, starając się rozumieć stojące przed nimi wyzwania i tworząc bogatą ofertę, z której korzysta ponad 350 klientów w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Australii i Azji, Europie i Malezji, obsługując 2,38 miliarda płatności. Dowiedz się więcej

Bond
Bond

Bond to brytyjska sieć dla organizacji działających na rzecz rozwoju międzynarodowego, jednocząca i wspierająca ponad 400 różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w walce z globalnym ubóstwem, nierównością i niesprawiedliwością. Bond pomaga sektorowi w poprawie efektywności i wydajności rozwoju międzynarodowego poprzez działania wpływające na rządy i decydentów, rozwój umiejętności ludzi z sektora, wymianę doświadczeń oraz budowę potencjału organizacji i współpracy. Więcej informacji

PathFinder
PathFinder

Celem Pathfinder jest zapewnienie instytucjom finansowym najbardziej efektywnych kosztowo i posiadających najlepsze wsparcie rozwiązań software w branży.

Juniper Payments
Juniper Payments

Juniper Payments to lider branżowy zapewniający instytucjom finansowym internetowe platformy transakcyjne i sprawozdawcze. Nasze usługi zaprojektowane w celu zaspokajania potrzeb banków korespondujących, a także banków komercyjnych/spółdzielczych mają formę indywidualnych modułów transakcyjnych w ramach spójnej i sprawnej scentralizowanej infrastruktury zapewniającej kontrolę administracyjną i sprawozdawczą.

Brightwell
Brightwell

Brightwell to spółka FinTech, która pomaga pracownikom z całego świata w odbieraniu płatności, jak również w wysyłaniu i wydawaniu pieniędzy w bezpieczny i łatwy sposób. Naszą misją jest tworzenie produktów, które zaspokajają potrzeby finansowe zespołów, zapewniając im poczucie większej łączności i kontroli nad własnymi pieniędzmi.

Krajowa Izba Gospodarcza jest niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce – zrzeszającą blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. Reprezentuje interesy polskiego biznesu. Uczestniczy jako ekspert w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców. Pomaga firmom w rozwijaniu eksportu – organizuje misje gospodarcze, wyjazdy na targi, szuka partnerów biznesowych za granicą. Organizuje wydarzenia – spotkania, konferencje, kongresy – które są przestrzenią dialogu pomiędzy ludźmi biznesu, polityki, nauki, mediów. Angażuje się w debatę publiczną w sprawach dotyczących gospodarki, innowacji, kierunków rozwoju Polski.