Rozwiązania w zakresie otwartej bankowości w oparciu o PSD2

Otwarta bankowość - informacje ogólne

Prostota innowacji

Otwarta bankowość w Western Union (WU) odnosi się do dostępu podmiotów trzecich do usług płatniczych online, z których korzytają klienci WU. Oferuje klientom bezpieczny sposób dostępu do informacji o koncie WU lub inicjowania płatności za pośrednictwem platformy usług należącej do podmiotu trzeciego. Jest to jedna z cech charakterystycznych dyrektywy unii europejskiej (PSD2) i toruje drogę dla nowych produktów finansowych, usług i możliwości, tym samym umożliwiając regulowanym dostawcom usług zewnętrznych (podmioty trzecie) rejestrację i integrację z już istniejącymi dostawcami usług płatniczych, takimi jak WU. Na przykład, dostawcy usług agregacji rachunków finansowych będą w stanie pomóc klientom w przeglądaniu ich finansów i zarządzaniu nimi, gromadząc dostępne salda rachunków i historię płatności z różnych źródeł (w tym WU) i odzwierciedlając je na swoich platformach usług.

Poziomy dostępu i przywileje różnią się w zależności od tego, w jaki sposób WU oferuje swoim klientom produkty i usługi online, a także w jaki sposób zewnętrzny dostawca usług (podmiot trzeci) łączy się z WU jako dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP) lub dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej (PISP).

Dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP):

AISP zazwyczaj świadczy usługi online w celu konsolidacji informacji z rachunków finansowych posiadanych przez klienta w różnych instytucjach finansowych. Dzięki AISP klienci mogą żądać dostępu do sald rachunków płatniczych i / lub 90-dniowej historii ich transakcji. AISP mogą również żądać tych informacji w trybie bezobsługowym (bez aktywnego żądania tych informacji przez klienta) do 4 razy w ciągu 24 godzin, chyba że uzgodniono inaczej.

Dostawcy świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej (PISP):

PISP zazwyczaj zapewnia usługę online umożliwiającą inicjowanie zleceń płatniczych na żądanie klienta. Za pośrednictwem PISP klienci mogą inicjować, wyceniać i księgować płatności w WU. Rozliczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z preferowanymi przez klienta (domyślnymi) metodami oferowanymi przez WU, w tym z jego salda. PISP będą mogli także księgować transakcje wymiany walutowej.

Bezpieczeństwo innowacji

PSD2 upoważnia klientów do korzystania z nowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i silnego uwierzytelniania klientów (SCA) przy zezwalaniu AISP i PISP na dostęp do konta płatniczego WU.

Klienci muszą dokonać wieloskładnikowej autoryzacji za pomocą swoich danych uwierzytelniających WU, aby umożliwić dostęp do informacji o rachunku płatniczym lub zainicjować płatności w ich imieniu. Dostawcy usług nie mają dostępu do danych logowania klienta i muszą kierować klientów na stronę logowania WU w celu uwierzytelnienia i zapewnienia dostępu. Zatwierdzenie przez klientów dostępu do informacji o koncie jest ważne przez 90 dni, chyba że zostało wcześniej odwołane przez klienta, podczas gdy zezwolenie na inicjowanie płatności jest ważne tylko dla tej płatności jednorazowo i dlatego musi być ponownie udzielone za każdym razem, gdy klient chce dokonać kolejnej.
Wszyscy dostawcy usług będący podmiotami trzecimi muszą podlegać regulacjom odpowiednich organów regulacyjnych UE ds. usług finansowych w swoim państwie członkowskim UE.

Środki te pomagają zagwarantować, że klient mają kontrolę nad tym, kto ma dostęp do jego rachunku i co może zrobić dostawca usług będący podmiotem trzecim.

Ważna informacja

WU może nie mieć umowy z zewnętrznym dostawcą usług będącym podmiotem trzecim. Klient powinien polegać na umowie i zezwoleniu, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, który powinien działać na jej podstwie i w jej granicach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojej zgody, skontaktuj się z nami.

Dostępność systemu otwartej bankowości

Interfejsy API WU dla otwartej bankowości będą dostępne do użytku 24 godziny na dobę od 21:00 (czas uniwersalnego) w niedzielę do 23:00 (czasu uniwersalnego) w piątek. Poza tymi godzinami mogą wystąpić przerwy w dostępie spowodowane konserwacją systemu.

Uwaga:Środowisko testowe WU będzie miało przerwy w działaniu spowodowane aktualizacjami.


Aby uzyskać informacje na temat sposobu integracji z WUIB w zakresie usługi otwartej bankowości, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.