Dokumenty zawierające kluczowe informacje – pozagiełdowe finansowe instrumenty pochodne

WUIB zachęca do zapoznania się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (DZKI) dotyczącym każdego produktu przed przystąpieniem do negocjacji każdej nowej operacji: