Procedura reklamacyjna

Ustanowione przez nas procedury i polityki mają na celu zapewnienie, że każda reklamacja, którą składa nasz Klient, zostanie właściwie rozpatrzona oraz podjęte zostaną odpowiednie kroki aby rozwiązać zgłoszone problemy.


W celu uzyskania informacji o procedurze reklamacyjnej, przeczytaj dokument dostępny pod tym linkiem.