maj 08, 2020 | Zarządzanie gotówką

Zarządzanie środkami finansowymi – działalność w dobie pandemii

Obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Wprawdzie zadaniem działów finansowych jest planowanie na każdą okoliczność, pandemia COVID-19 sprawiła, że zadanie optymalizacji pozycji finansowej przedsiębiorstwa staje się jeszcze ważniejsze.

Alex Lawson, Dyrektor Działu Hedgingu Korporacyjnego, Western Union Business Solutions 

Zwiększanie świadomości

Dla przedsiębiorstw, których działalność obejmuje transakcje walutowe i międzynarodowe płatności, znajomość obowiązujących w tym okresie wymagań jest priorytetem. Pierwszy krok to wdrożenie narzędzi do monitorowania codziennej ekspozycji walutowej i oceny wpływu pandemii na potrzeby krótkoterminowe. W obliczu konieczności balansowania między zawirowaniami, których doświadczają obecnie rynki, powinno to nie tylko zapewnić lepszy wgląd w cele krótkoterminowe, ale także większą świadomość ryzyka długoterminowego, a tym samym umożliwić tworzenie odpowiednich planów. 

Co może zyskać przedsiębiorstwo:

  • Lepsza świadomość przeszłej/ przyszłej ekspozycji
  • Identyfikacja ryzyka walutowego
  • Symulacja zmienności rynkowej i jej ewentualnego wpływu na zyski

Zyskanie przejrzystości

W obecnych okolicznościach trudno jest uzyskać jakąkolwiek pewność, ale im więcej informacji o ekspozycji i celach przedsiębiorstwa, tym większe prawdopodobieństwo stworzenia i wdrożenia planu działania, który pozwoli reagować dynamicznie na rozwój sytuacji, a jasny zestaw mierników umożliwi ocenę postępów i analizę wyników. 

W pracy z klientami nad nakreśleniem ich strategii natykamy się często na poniższe trzy cele:

  • Ochrona zysków przed dalszymi niekorzystnymi zmianami kursów walut lub utrzymanie możliwości korzystania z pozytywnych zmian kursów walut (jeżeli do nich dojdzie).
  • Konieczność utrzymania elastyczności terminów płatności, jako że potrzeby biznesowe pozostają płynne.
  • Konieczność uzyskania budżetowych lub docelowych kursów walutowych, które nie są aktualnie dostępne.

Gdy zmienność rynków jest tak wysoka, a prognozy tak niepewne, spójna metoda pomiaru i porównywania ryzyka staje się tym ważniejsza, podobnie jak stała koncentracja na założonych celach.

Promowanie efektywności

W tak niepewnym okresie jak obecny, dodatkowa świadomość, która wynika z ustalenia jasnych celów i planu, powinna mieć wsparcie ze strony uproszczonego wewnętrznego procesu decyzyjnego i precyzyjnego ustalenia ról. Ograniczenie konieczności przekazywania decyzji na wyższy poziom pozwoli zwiększyć efektywność i elastyczność, co z kolei umożliwi zespołom szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i zapobiegnie przeoczeniu możliwości zawarcia transakcji według korzystnych parametrów. 

Dobrze jest zwrócić się do dostawcy usług walutowych o informacje na temat dostępnych zasobów i narzędzi, które wspierają procesy decyzyjne i przygotować się do działania, gdy nadejdzie odpowiedni moment.
Western Union Business Solutions ma możliwości, by pomóc przedsiębiorstwom zarządzać ryzykiem walutowym i chronić zyski. Nasi eksperci pomogą Państwu przygotować strategię, która zapewni jasność, skuteczność i efektywność, kierownictwu wyższego szczebla, a także działom finansowym, obsługi transakcji walutowych, sprzedaży i działu operacyjnemu. Poza wewnętrznymi analitykami i menedżerami ds. obsługi klientów dysponujemy także zespołem menedżerów ds. hedgingu korporacyjnego, którzy zapoznają się z wymaganiami i celami biznesowymi Państwa przedsiębiorstwa, a następnie pomogą w opracowaniu i wdrożeniu, skrojonej na miarę, strategii zarządzania ryzykiem.


© 2020 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy artykuł stanowi materiał reklamowy, który został przygotowany oraz zatwierdzony przez Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce. Informacje zawarte w niniejszym artykule nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym artykule mają ogólny charakter w związku z czym nie uwzględniają Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb.

Spółka Western Union Business Solutions jest częścią firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015322), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem 256184t, numer VAT ATU61347377) The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Wiedeń, Austria. Dla celów polskiej jurysdykcji podatkowej właściwy numer NIP: 1080015316.

Niniejszy artykuł został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą Western Union Business Solutions określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.