mar 01, 2022 | Monthly Currency Outlook

Przegląd walutowy - marzec 2022 r.

Nasz marcowy raport przedstawia najważniejsze wydarzenia i czynniki, które według przewidywań naszego zespołu analitycznego wpłyną na rynki walutowe w najbliższych tygodniach.

Autor: Boris Kovacevic – Currency Strategist – Central and Eastern Europe 

Główne wydarzenia to:

EUR:  Wojna na Ukrainie może negatywnie odbić się na europejskich gospodarkach, prowadząc do niedoborów energii i wzrostu kosztów importu.

USD:  Dolar może wykazać nowe tendencje wzrostowe, jeśli rosyjska agresja obejmie inne kraje.

GBP:  Nie wydaje się, aby kurs GBP/USD wykroczył poza przedział 1,33-1,37 $, chyba, że miesiąc przyniesie istotne niespodzianki w zakresie sytuacji geopolitycznej lub polityki monetarnej.

PLN   Komentarze prezesa Glapińskiego o przewyższeniu oczekiwań rynku wskazują na możliwość dalszych podwyżek w najbliższej przyszłości.

CZK:   Ceny importu rosną obecnie o 13%, w najwyższym tempie od 2000 r. Silna korona będzie mile widziana przez decydentów, którzy mają nadzieję, że zamortyzuje ona efekty inflacji.

CNY:  Bank Ludowy Chin podjął działania mające na celu pobudzenie chińskiej gospodarki – przede wszystkim dokonując cięć referencyjnej stopy procentowej kredytów jednorocznych z 3,85% do 3,70% – jednak CNY nadal wykazywał tendencje wzrostowe.

Pobierz przegląd walutowy