lip 04, 2021 | Monthly Currency Outlook

Przegląd walutowy - lipiec 2021 r.

Nasz lipcowy raport przedstawia najważniejsze wydarzenia i czynniki, które według przewidywań naszego zespołu analitycznego wpłyną na rynki walutowe w najbliższych tygodniach.

Autor: Boris Kovacevic – Currency Strategist – Central and Eastern Europe 

Główne wydarzenia to:

EUR:    W miarę jak rządy krajów europejskich znosiły pandemiczne restrykcje, znaczną poprawę odnotowano w przypadku wskaźników działalności usługowej oraz nastrojów gospodarczych.

CZK:  Czeski Bank Centralny chce przeciwdziałać wzrostowi inflacji i podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 0,5 procent na posiedzeniu w dniu 23 czerwca.

USD:  W swojej prognozie szybszego wzrostu i wyższej inflacji Fed wstępnie zaplanował przynajmniej dwukrotne podniesienie stóp procentowych w 2023 r.

GBP:    Funt szterling utrzymuje się znacznie powyższej pięcioletniej średniej na poziomie 1,30 USD, ale w minionym miesiącu spadł poniżej linii trendu wzrostowego, co wskazuje na możliwość głębszego spadku.

PLN Oczekiwana 8 lipca decyzja NBP narzuci ton całemu latu, mimo że rynki nie spodziewają się zmiany polityki monetarnej.

CHF:  Ani euro, ani frank nie korzystają na otoczeniu o niskiej zmienności, ponieważ służy to dalszemu umacnianiu się migracji ku cechujących się wyższymi rentownościami walut rynków wschodzących.

CNY:  Główna chińska stopa procentowa - 1-roczna stopa oprocentowania kredytów bankowych dla firm (LPR) – wynosi nadal 3,85, zapewniając wsparcie dla juana.

Pobierz przegląd walutowy