gru 01, 2021 | Monthly Currency Outlook

Przegląd walutowy - grudzień 2021 r.

Nasz listopadowy raport przedstawia najważniejsze wydarzenia i czynniki, które według przewidywań naszego zespołu analitycznego wpłyną na rynki walutowe w najbliższych tygodniach.

Autor: Boris Kovacevic – Currency Strategist – Central and Eastern Europe 

Główne wydarzenia to:

EUR:  Nowa fala infekcji w Europie mocno uderzyła we wspólną walutę, jako że nowe ograniczenia, w tym częściowa kwarantanna i godziny policyjne, rzucają cień na regionalne perspektywy gospodarcze

CZK:  Pojawiają się również oznaki spowolnienia wzrostu gospodarczego, a produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 4%, najgwałtowniej od początkowego szoku covidowego w II kw. 2020 roku.

USD:  Duży, bo aż 6,2-procentowy, wzrost cen konsumenckich w USA w październiku zmienił zasady gry dla dolara, podając w wątpliwość przejściowe stanowisko Fedu i skłonił rynki do przesunięcia oczekiwań w kwestii podwyżki stóp procentowych.

GBP:    Jeśli chodzi o dane, inflacja cen producenckich w Wielkiej Brytanii osiągnęła w październiku 13-letnie maksimum, a cen konsumpcyjnych skoczyła do 4,2% – najwyższego poziomu od grudnia 2011 r., odzwierciedlając głównie gwałtowny wzrost cen energii.

PLN  Poprawa płac w sektorze przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia i sprzedaż detaliczna utrzymują się na podwyższonym poziomie, lecz wykazują oznaki osłabienia względem wartości szczytowych.

CNY:    Jeśli chodzi o aspekty pozawalutowe, w zeszłym miesiącu widzieliśmy umiarkowaną poprawę danych z Chin, przy czym produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna po raz pierwszy od ponad sześciu miesięcy przekroczyły oczekiwania. 

Pobierz przegląd walutowy