cze 04, 2020 | Waluty

Frederic Simon - Reuters Plus

Informacja rynkowa

W poniższym filmie Frederic Simon, Wiceprezes Western Union Business Solutions Europe, wyjaśnia, w jaki sposób nasza firma wspiera klientów w czasie kryzysu COVID, korzystając z internetowych platform płatniczych i strategii zabezpieczania walut.

Frederic Simon - Reuters Plus
Frederic Simon - Reuters Plus

© 2020 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy artykuł stanowi materiał reklamowy, który został przygotowany oraz zatwierdzony przez Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce. Informacje zawarte w niniejszym artykule nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym artykule mają ogólny charakter w związku z czym nie uwzględniają Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb.

Spółka Western Union Business Solutions jest częścią firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015322), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem 256184t, numer VAT ATU61347377) The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Wiedeń, Austria. Dla celów polskiej jurysdykcji podatkowej właściwy numer NIP: 1080015316.

Niniejszy artykuł został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą Western Union Business Solutions określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.