kwi 23, 2020 | Płatności międzynarodowe

Działalność w czasie pandemii COVID-19: 10 porad dla biznesu

Właściciele przedsiębiorstw mogą się obawiać, że zwalczanie skutków obecnych zawirowań jest poza ich zasięgiem, mogą jednak podjąć pewne działania w celu odzyskania kontroli i ograniczenia strat finansowych.

  

Co prawda nie wiadomo, kiedy skończy się pandemia, ale działania te przynajmniej ograniczą niepewność i zmienność sytuacji w krótkim terminie.

Trwająca pandemia COVID-19 wpływa na niemal każdy aspekt naszego codziennego życia, od oświaty przez transport po działalność gospodarczą. Sytuacja ewoluuje z dnia na dzień, trudno jest więc określić prognozy dla rynków, wartość dolara i inne czynniki gospodarcze. Właściciele przedsiębiorstw mogą się obawiać, że zwalczanie skutków obecnych zawirowań jest poza ich zasięgiem, mogą jednak podjąć pewne działania w celu odzyskania kontroli i ograniczenia strat finansowych.

  1. Renegocjacje: Warto skontaktować się z wynajmującymi, dostawcami, kontrahentami i wszystkimi podmiotami, z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje relacje finansowe. Być może uda się odroczyć płatność faktur, renegocjować stawki albo opracować plan spłaty zobowiązań. W tym celu należy przygotować konkretny plan i możliwe opcje, by jasno przedstawić swoje argumenty. Nie ma wprawdzie gwarancji sukcesu, ale zgoda wyrażona przez nawet kilku kontrahentów może uwolnić przepływy pieniężne potrzebne w innych obszarach działalności.
  2. Priorytety: Warto się zastanowić, które elementy działalności są dla niej kluczowe i które najlepiej zagwarantują wyniki sprzedażowe. Mogą to być np. pracownicy, rozwój produktów, nowe technologie itp. Wiele przedsiębiorstw będzie musiało niedługo zacząć myśleć o cięciu kosztów. Należy zweryfikować plany na resztę roku i ustalić, które obszary działalności są najistotniejsze.
  3. Zamknięcia: Wiele przedsiębiorstw przejściowo zamknęło już swoje lokalizacje, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Przedsiębiorcy powinni rozważyć, czy powinni ograniczyć godziny pracy albo zmienić zakres wyznaczonych pracownikom działań w oparciu o zmiany popytu. Należy przy tym ocenić wykonalność, koszt i długoterminowe skutki każdego scenariusza, nawet jeżeli wszyscy pracownicy mogą pracować zdalnie.
  4. Dywersyfikacja zamówień: Trwająca pandemia mocno uderzyła w globalne łańcuchy dostaw. Co prawda niektóre fabryki w Chinach podejmują znowu działalność, jednak powrót do normalnego wolumenu produkcji zajmie trochę czasu. Należy rozważyć możliwość dywersyfikacji. Ponadto warto przygotować się na przychodzące braki w zaopatrzeniu, a w miarę możliwości nie polegać na jednym źródle zaopatrzenia w przypadku kluczowych materiałów.
  5. Pomoc rządowa: Stale napływają nowe informacje o projektach ustaw dotyczących impulsów dla gospodarki czy pomocy dla przedsiębiorstw. W celu uzyskania precyzyjnych i aktualnych informacji o rządowych programach należy zapoznać się ze stronami organów rządowych USA i Kanady, szczególnie w obliczu coraz powszechniejszych prób oszustw.
  6. Płatności walutowe: Huśtawka walutowa sprawia, że stabilne niegdyś kalkulacje walutowe mogą obecnie być bardzo nieprzewidywalne. W zależności od momentu otrzymania i uregulowania faktur ich faktyczny koszt w dolarach może się znacznie różnić. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo prowadzi znaczną wymianę handlową z zagranicznymi dostawcami, kontrahentami, pracownikami itp., warto zapoznać się ze strategiami zarządzania ryzykiem walutowym, szczególnie takimi bez kosztów wstępnych.
  7. Ograniczenie wydatków: Niezależnie od tego, jak efektywna kosztowo jest Państwa działalność, każde przedsiębiorstwo ponosi pewne niepotrzebne czy nadmierne koszty. To dobry moment, żeby przeanalizować wszystkie regularnie otrzymywane faktury. Wyeliminowanie albo opóźnienie kilku pozycji oznacza natychmiastowe uwolnienie dodatkowych przepływów pieniężnych.
  8. Ekspansja online: Być może nie wszystkie aspekty Państwa działalności da się przenieść do środowiska cyfrowego, ale obecność w internecie jest kluczowa dla utrzymania relacji z klientami w okresie przedłużających się restrykcji. Do odpowiadania na pytania i przedstawiania planów utrzymania ciągłości działalności można wykorzystywać strony firmowe albo media społecznościowe. Przedsiębiorstwa wykazują się wielką kreatywnością w prezentowaniu swoich ofert w formie video, a muzea oferują wirtualne wycieczki. Trzeba znaleźć własną drogę, by z wykorzystaniem niskokosztowych opcji utrzymać się w świadomości klientów.
  9. Pozyskiwanie nowych klientów: Negocjacje sprzedażowe w obecnych warunkach mogą być trudne, ale bardzo ważne jest rozwijanie nowych relacji z klientami. Przedsiębiorstwa potrzebują pozyskiwać nowe źródła przychodów. Kiedy ten trudny okres się skończy, dobrze będzie mieć w rękawie obiecujących klientów zamiast zaczynać ich pozyskiwanie od zera.
  10. Poczta elektroniczna: Większość przedsiębiorstw wysyła swoim klientom informacje dotyczące pandemii COVID-19 i swoich planów utrzymania działalności. Niestety oznacza to, że każdy klient otrzymuje bardzo wiele takich wiadomości. Należy przyjąć bardziej spersonalizowane podejście i w miarę możliwości podzielić bazę klientów na kategorie. Dzięki temu każdy klient otrzyma informacje dotyczące konkretnie jego sytuacji i stojących przed nim wyzwań. Przykłady, wartościowe porady i inne bezpłatne treści pomogą dowieść wartości Państwa przedsiębiorstwa w aspekcie wykraczającym poza sprzedaż.

© 2020 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy artykuł stanowi materiał reklamowy, który został przygotowany oraz zatwierdzony przez Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce. Informacje zawarte w niniejszym artykule nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym artykule mają ogólny charakter w związku z czym nie uwzględniają Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb.

Spółka Western Union Business Solutions jest częścią firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015322), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem 256184t, numer VAT ATU61347377) The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Wiedeń, Austria. Dla celów polskiej jurysdykcji podatkowej właściwy numer NIP: 1080015316.

Niniejszy artykuł została opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą Western Union Business Solutions określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.