Globalne trendy

Gwiazdą ostatnich godzin na rynku jest bez wątpienia euro. Wczorajsze słowa szefa ekonomistów ECB – Praeta o potrzebie zmniejszenia europejskiego programu skupu aktywów wystrzeliły kurs EURUSD na lokalne maksima położone powyżej poziomu 1,18.  Wraz ze wzrostem kursu euro obserwujemy napływ w kierunku aktywów ryzykownych. Po wzrostach na parkietach akcyjnych USA rosła większość indeksów azjatyckich, a notowania kontraktów futures wskazują, że i w Europie apetyty na ryzyko dopisują.

PLN

W tym otoczeniu PLN zyskuje o poranku wobec głównych walut – podobnie jak i pozostałe waluty regionu. Skala aprecjacji jest największa wobec dolara, a stosunkowo nieduża wobec globalnie silnego euro.

Lokalnie wczorajsze posiedzenie RPP pozostawiło stopy w Polsce bez zmian, a retoryka szefa NBP (prof. Głapińskiego) na temat płaskich stóp do 2020 roku i przeszła właściwie bez echa.

Dzisiaj w kalendarzu makro mamy tylko finalny odczyt PKB za 1Q z EU. Oczekuje się że był on słabszy niż w roku poprzednim, jednakże odczyt in plus będzie szybko łączony z wczorajszymi słowami p. Praeta i wesprze wspólnotową walutę.

Chcę otrzymywać codzienne sprawozdanie z rynku walutowego

Sprawozdanie zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach i ryzykach na rynku walutowym, a publikujemy je 5 razy w tygodniu.