Globalne trendy

Ostatnie godziny przynoszą wzrost rentowności obligacji amerykańskich, co sugeruje, że inwestorzy wyceniają pogląd na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Obecnie rentowności papierów 10-letnich USA sięgnęły poziomów (2,56%) najwyższych od marca ubiegłego roku.  Rynki akcyjne w ostatnich godzinach nie pokazują chęci na obranie konkretnego kierunku – sesje w Azji zakończyły się w okolicach otwarcia, a wycena kontraktów futures również wskazuje na brak większej zmienności na parkietach europejskich. Wyraźnie o poranku odzyskują straty waluty regionu CEE, które w ostatnich dwóch dni znajdowały się pod silną presją sprzedających.

PLN

Liderem w odrabianiu strat jest PLN, któremu sprzyja w ostatnich godzinach zarówno prasa zagraniczna, która przyjęła rekonstrukcje rządu za dobrą monetę, a także wsparł Bank Światowy podnosząc prognozę wzrostu gospodarczego w 2018 o 0,4% (do 4%). Dzisiaj na wyceny polskich aktywów może wpływać posiedzenie RPP. Na rynku walutowym „gołębia” postawa większości członków Rady będzie jednak podcinać skrzydła wzrostowi kursu złotego. W kalendarzu makroekonomicznym jest raczej pusto, a najbliższe z kluczowych danych poznamy dopiero jutro (produkcja przemysłowa w Europie oraz liczba nowych bezrobotnych w USA).

Chcę otrzymywać codzienne sprawozdanie z rynku walutowego

Sprawozdanie zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach i ryzykach na rynku walutowym, a publikujemy je 5 razy w tygodniu.