Globalne trendy

Dziś na polskim rynku wydarzeniem dnia będzie posiedzenie RPP, oraz decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych, która zwyczajowo ogłaszana jest w okolicach godziny 14:00. O ile szanse na zmiany w dniu dzisiejszym na podwyższenie stóp są bliskie zeru, o tyle oczy inwestorów skierowane są w kierunku kosztu pieniądza na rok 2018. Większość rynku oczekuje od prezesa RPP Glapińskiego powtórzenia dotychczasowego stanowiska, czyli brak powodów do podwyższenia stóp w przyszłym roku. W obliczu jednak przyspieszającej inflacji (za listopad 2.5%) oraz jej powrót do celu inflacyjnego (wbrew wcześniejszym projekcjom) brak zaostrzenia retoryki wśród członków Rady może wpływać osłabiająco na kurs polskiego złotego.

PLN

Poza tym dziś w kalendarzu makro zwrócić należy szczególną uwagę na dane: Sprzedaż detaliczna za październik w Strefie Euro o godz. 11:00, indeks ISM dla usług w USA o godz. 15:45 i oczywiście, wystąpienie po posiedzeniu RPP o godz. 16:00.

Chcę otrzymywać codzienne sprawozdanie z rynku walutowego

Sprawozdanie zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach i ryzykach na rynku walutowym, a publikujemy je 5 razy w tygodniu.