COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

Zawieraj strategiczne transakcje walutowe

Zarządzaj ryzykiem zagranicznych zobowiązań i należności

Nie musisz być zdany na łaskę rynku walutowego. Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwiają zabezpieczenie ryzyka firmom i organizacjom każdej wielkości.

Bądź świadomy ryzyka

Zyskaj wgląd w ryzyko walutowe i prognozowane przepływy pieniężne.

Płać faktury w walutach obcych

Szybko kupuj i sprzedawaj waluty online, aby dokonywać płatności na całym świecie.

Minimalizuj koszty

Korzystaj z bezpośrednich przewalutowań, np. EUR na USD, GBP na EUR, aby unikać niepotrzebnej wymiany walut.

Chroń się przed wahaniami kursów walut

Zablokuj kurs waluty na okres do 12 miesięcy, aby ochronić się przed niekorzystnymi zmianami kursu.

Przechowuj środki pieniężne w walutach obcych

Odkryj nasze rachunki holdingowe i przechowuj pieniądze do 90 dni w ponad 40 walutach, bez konieczności zakładania kont walutowych.

Wykorzystuj to, co masz

Strategicznie planuj płatności zagraniczne w okresie, w którym kurs walutowy jest najbardziej korzystny.

Jaka jest twoja strategia zarządzania ryzykiem?

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów ds. ryzyka kursowego, aby dowiedzieć się, jak nasze produkty mogą pomóc Twojej firmie w ochronie wyniku końcowego przed wahaniami kursów walut.

Pomóż nam zrozumieć swoje potrzeby (opcjonalne)

*Treści są udostępniane przez Western Union Business Solutions wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porad inwestycyjnych ani oferty produktów bądź usług. Produkty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, obejmujące kontrakty typu forward i opcje, to produkty pochodne, narażone na ryzyko w związku z wahaniami na rynkach walutowych lub wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Przed podjęciem decyzji, zalecamy skonsultowanie się z doradcą i przeanalizowanie, czy dana inwestycja jest odpowiednia, biorąc pod uwagę Twoje określone cele finansowe, doświadczenie i sytuację finansową. Więcej informacji o ryzyku związanym z produktami zabezpieczającymi przed ryzykiem walutowym znaleźć można w Warunkach, Dodatkowych Warunkach Ogólnych oraz Szczegółowym Opisie Produktów.