COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

Strategiczne podejście do płatności walutowych

Stwórz 4-stopniowy plan zarządzania ryzykiem

Ochrona Twojej firmy przed wahaniami kursów walut jest łatwiejsza niż myślałeś. Wspólnie z naszymi specjalistami ds. zarządzania ryzykiem walutowym możesz stworzyć plan zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem celów Twojej firmy.

Krok 1: Oszacuj ryzyko

Oszacuj na jakie ryzyko narażasz zyski Twojej firmy – w którym momencie firma jest narażona na wahania kursów walut?

Krok 2: Określ cele

Określ cele krótko- i długoterminowe dla zarządzania ryzykiem.

Krok 3: Stwórz strategię

Zbuduj plan, aby zarządzać ryzykiem, ograniczyć koszty walutowe i chronić marże.

Krok 4: Wprowadź plan w życie

Zastosuj odpowiednie narzędzia zabezpieczające, aby zrealizować swoje cele. Regularnie oceniaj wyniki.

Jaka jest twoja strategia zarządzania ryzykiem?

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów ds. hedgingu, aby dowiedzieć się, jak chronić zyski przed wahaniami kursów walut.

Pomóż nam zrozumieć swoje potrzeby (opcjonalne)


*Treści są udostępniane przez Western Union Business Solutions wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porad inwestycyjnych ani oferty produktów bądź usług. Produkty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, obejmujące kontrakty typu forward i opcje, to produkty pochodne, narażone na ryzyko w związku z wahaniami na rynkach walutowych lub wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Przed podjęciem decyzji, zalecamy skonsultowanie się z doradcą i przeanalizowanie, czy dana inwestycja jest odpowiednia, biorąc pod uwagę Twoje określone cele finansowe, doświadczenie i sytuację finansową. Więcej informacji o ryzyku związanym z produktami zabezpieczającymi przed ryzykiem walutowym znaleźć można w Warunkach, Dodatkowych Warunkach Ogólnych oraz Szczegółowym Opisie Produktów.