Nowe dane bankowe do rozliczeń w walutach innych niż PLN

 

Jeśli jesteś klientem Western Union Business Solutions z siedzibą w Polsce i przesyłasz środki do nas drogą elektroniczną (EFT) lub w przypadku otrzymania środków od zagranicznych klientów / płatników korzystasz z naszych usług płatności przychodzących, prosimy o aktualizację danych bankowych dla rachunków w walutach, które Ciebie dotyczą.

Jeżeli korzystasz z naszych kont bankowych w banku ING Bank Śląski S.A w EUR i USD (zgodnie z danymi na potwierdzeniu), pobierz instrukcje tutaj:

Oprócz powyższych rachunków w EUR i USD w banku ING Bank Śląski S.A możesz skorzystać z poniższych standardowych instrukcji płatniczych.

Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie naszych kont bankowych do rozliczeń, wymienionych w kolejności alfabetycznej według nazwy waluty. Proszę kliknąć na odpowiednią walutę, aby wyświetlić szczegóły. Jeżeli rozliczasz się w walucie spoza poniższej listy, prosimy o kontakt z Twoim Opiekunem Klienta lub z Zespołem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 653 7000 lub adresem e-mail: rmgpl@westernunion.com.

Ważna uwaga

W celu szybkiego przetwarzania płatności, jako referencję transakcji należy koniecznie podać numer klienta w Western Union Business Solutions oraz numer transakcji (jeśli dotyczy).