COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

Zgodność z przepisami prawnymiPrzywiązanie do najwyższych standardów regulacyjnych


Jesteśmy jednym z wiodących na świecie dostawców usług związanych z transgranicznymi płatnościami biznesowymi, więc przestrzeganie przepisów jest niezbędne, aby skutecznie działać w 200 krajach na świecie.


Nasze zobowiązania prawne

  1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami przy każdej transakcji.
  2. Zapewnianie wsparcia regulacyjnego dla partnerskich instytucji finansowych oraz klientów na całym świecie.
  3. Współpraca z organami regulacyjnymi w celu opracowania praktycznych i skutecznych wskazówek dla usługodawców finansowych.

Znajomość przepisów

Zarówno jako partner jak i dostawca, nasza działalność wymaga gruntownej wiedzy o przepisach i wymaganiach mających zastosowanie podczas wysyłania płatności międzynarodowych.

Monitorowanie transakcji

Poświęcamy dużo czasu, aby zapobiec udostępnianiu naszych usług dla nielegalnej działalności. Monitorujemy dokładnie wszystkie transakcje aby upewnić się, że potencjalnie podejrzane działania zostaną wykryte i zbadane.Podstawowe dokumenty
Polityka prywatności


Western Union Business Solutions zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona adresów e-mail i innych danych  Klientów. Ściśle przestrzegamy polityki prywatności, zachowując poufność danych naszych Klientów.

Pełne informacje znajdziesz w Deklaracji prywatności.Kodeks dobrych praktyk


Western Union Business Solutions mając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności związanej z sektorem finansowym przyjęło i stosuje zasady zawarte w ‘Kodeksie Dobrych Praktyk Western Union’ – który stanowi Kodeks Etyki Zawodowej naszego inwestora strategicznego – firmy Western Union. Wytyczne zawarte w kodeksie tworzą ramy dla prowadzenia działalności we właściwy sposób, zarówno pod względem etycznym jak i prawnym.

Kodeks Etyki Zawodowej (Code of Conduct) zobowiązuje wszystkich pracowników m.in. do: 

• przestrzegania prawa oraz wszelkich przepisów i zasad regulujących działalność WUIB,
• uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich podejmowanych działaniach - niezależnie od tego, czy współpraca dotyczy pracowników WUIB, osób trzecich, podmiotów gospodarczych, akcjonariuszy, klientów, dostawców czy też organów administracji lub nadzoru,
• unikania jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy pracą a sprawami osobistymi,
• tworzenia atmosfery pracy, która zapewni wszystkim pracownikom równe szanse i uczciwe traktowanie,
• dążenia do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy,
• pielęgnowania kultury, w której nadrzędną wartością jest etyczne postępowanie.

Kodeks Dobrych Praktyk Western Union (w. języku angielskim)

W celu złożenia reklamacji proszę wejść na stronę Procedura reklamacyjna.