COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

WU® EDGE Platform

Zarządzaj globalnym biznesem online

Wykonuj płatności międzynarodowe, przeglądaj spersonalizowane raporty, zarządzaj przepływami pieniężnymi i ryzykiem walutowym na jednej platformie.

Dowiedz się więcej

Płatności międzynarodowe

Wykonuj przelewy wykorzystując ponad 130 walut

Upraszczaj handel międzynarodowy. Wysyłaj i otrzymuj szybkie płatności na całym świecie.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzaj ryzykiem związanym z handlem międzynarodowym

Chroń zyski i kontroluj przepływy pieniężne korzystając z naszej globalnej sieci i usługi zarządzania wymianą walut.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla twojej branży

Branża finansowa

Pozwól klientom Twojej instytucji finansowej na wysyłanie i odbieranie pieniędzy na całym świecie, dzięki czemu zapewnisz firmie nowe strumienie przychodów pozaodsetkowych.

Dowiedz się więcej

Edukacja

Rozszerz zasięg swojej instytucji edukacyjnej i obsługuj rosnący rynek studentów zagranicznych z całego świata.

Dowiedz się więcej

Organizacje pozarządowe

Wspieraj misję swojej organizacji. Wysyłaj szybko pieniądze do odległych miejsc wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne.

Dowiedz się więcej

Turystyka

Upraszczaj płatności międzynarodowe dla kontrahentów na całym świecie i zapewnij sobie większą pewność kosztów poszczególnych kontraktów.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

FPO Logo
FPO Logo
FPO Logo

Jak zmieniamy przepływy międzynarodowe

Zarządzanie przepływami pieniężnymi

Przejmij kontrolę nad przepływami pieniężnymi

Podejmuj trafne decyzje dzięki odpowiednim informacjom. Poznaj swoje ryzyko walutowe. Szybko prognozuj przepływy pieniężne.

Płatności międzynarodowe

Rozwijaj działalność na globalną skalę

Przyspiesz rozwój firmy. Wykonuj przelewy w różnych walutach i trybach do ponad 170 krajów i terytoriów.

Zarządzanie ryzykiem

Zabezpiecz zyski firmy

Stwórz prosty plan zarządzania ryzykiem walutowym we współpracy z naszymi specjalistami ds. zarządzania ryzykiem walutowym.

Pomóż nam zrozumieć swoje potrzeby (opcjonalne)

Bieżące kursy i informacje rynkowe

Przepraszamy, nasz kalkulator jest obecnie niedostępny z przyczyn technicznych. Prosimy spróbować ponownie później.

$50,000.00USD - United States Dollar1 USD = 7.63 EGP
£381,530.00EGP - Egypt Pound1 EGP = 0.13 USD

* Kursy wyświetlane przez nasz bezpłatny kalkulator walutowy nie są kursami zakupu ani sprzedaży, a kursami międzybankowymi, hurtowymi kursami wymiany wykorzystywanymi przez banki przy kwotach transakcji przekraczających równowartość 5 milionów USD. Kursy międzybankowe nie zawierają spreadów, opłat manipulacyjnych i innych opłat, jakie mogą być naliczane przez usługodawców podczas wymiany waluty. Należy pamiętać, że kursy mają zatem charakter jedynie orientacyjny.

Ustaw alert dla kursu


1 USD = 1.2422 CAD
do

1 CAD = 0.8042 USD


Przepraszamy, nasz formularz ustawiania alertu dla kursu walutowego jest obecnie niedostępny z przyczyn technicznych. Prosimy spróbować ponownie później.

Alert dla kursu walutowego został ustawiony. Czekaj teraz na powiadomienie lub ustaw nowy alert powyżej.

Analiza Rynków WalutowychPLNZapisz się