COOKIES Cookies na této stránce jsou aktuálně nastaveny na "Povolit všechny cookies". Pokud budete pokračovat beze změny nastavení, souhlasíte s použitím těchto cookies. Správa cookies

Referální program - podmínkyClánek 1: Organizátor referálního programu pro klienty

Western Union Business Solutions je provozní divize společnosti The Western Union Company a služby v České republice poskytuje prostřednictvím Western Union International Bank GmbH, organizační složka (dále jako „WUBS“ nebo „Western Union Business Solutions“).

Western Union International Bank GmbH, organizační složka je zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka A, identifikační číslo: 015 55 332, se sídlem na adrese Václavské náměstí 62, 110 00 Praha 1, Česká republika, a je pobočkou společnosti Western Union International Bank GmbH (registrační číslo 256184t) Schubertring 11, 1010 Vídeň, Rakousko.

Western Union International Bank GmbH je banka zapsaná v seznamu bank vedeném rakouským regulátorem finančního trhu (Finanzmarktaufsicht). Western Union International Bank GmbH, organizační složka je zapsaná v seznamu bank a poboček zahraničních bank vedeném Českou národní bankou.

Článek 2: Podmínky programu

Programu se mohou účastnit všichni aktivní klienti společnosti Western Union International Bank GmbH, organizační složka, dále “existující” klienti. Podmínkou účasti v program je souhlas s těmito podmínkami a právními předpisy, regulacemi a daňovými předpisy platnými v České republice.

Článek 3: Trvání programu

Tento program je otevřen od 15. října 2014 do jeho ukončení organizátorem.

Článek 4: Ostatní ujednání

V referálním programu mohou stávající klienti společnosti Western Union Business Solutions GmbH, organizační složka, doporučit jednu nebo více společností, aby využívali služeb WUBS v oblasti zahraničních plateb. Informace od stávajícího klienta o klientovi jím doporučeným musí být zaslána společnosti WUBS prostřednictvím formuláře www.win-wubs.com/cz. Jakmile tyto kontaktní informace obdržíme, kontaktuje zaměstnanec Western Union Business Solutions doporučeného klienta s nabídkou služeb společnosti.

Odměna stávajícímu klientovi přísluší pouze v případech, kdy jsou splněné tyto podmínky:

Western Union International Bank GmbH, organizační složka si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, rozšířit nebo ukončit tento program bez předchozího upozornění.

Článek 5: Odměny

Stávající klient, který doporučil novou společnost má na výběr, jak čerpat odměnu: voucher na nákup zboží nebo dar nadaci WU Foundation, který jménem klienta zašle WUBS na účet nadace.

Existující klient si vybere svojí odměnu prostřednictvím formuláře na www.win-wubs.com/cz a bude informován v okamžiku, kdy společnost, kterou doporučil provede svoji první transakci.

Odměna:

V případě, že několik osob doporučí tutéž společnost a ta se stane klientem WUBS, získání odměny bude náležet prvnímu klientovi, který tuto společnost doporučil.