PARTNEŘI A INTEGRACE

Naše partnerské možnosti vám pomohou rozšířit a doplnit služby, které poskytujete svým klientům a zároveň tak vytvářet nové zdroje příjmů pro vaše podnikání.


PathFinder
PathFinder

Společnost Pathfinder poskytuje finančním institucím nákladově efektivní softwarová řešení s plnou podporou.

Juniper Payments
Juniper Payments

Juniper Payments je lídrem v oblasti poskytování platforem pro správu transakcí, reportingů a agregací pro finanční instituce. Služby Juniper Payments jsou navrženy tak, aby sloužily jak potřebám korespondenčních tak obchodních nebo komunitních bank. Služby jsou dodávány jako samostatné transakční moduly v jednotné centralizované insfrastruktuře.

Brightwell
Brightwell

Společnost Brightwell patří do skupiny společností FinTech. Brigthwell umožňuje zaměstnancům v mezinárodním prostředí dostávat své výplaty, stejně jako posílat finanční prostředky snadno po celém světě. Posláním Brightwell je vytvářet takové produkty, které pomáhají zaměstnancům cítit kontrolu nad svými penězi.


Mohlo by vás také zajímat