Jak nastavit dvoufaktorovou autentizaci 

Dvoufaktorová autentizace znamená, že máte možnost nechat si zaslat svůj jednorázový bezpečnostní token:

  1. V textové zprávě (SMS) na mobilní telefon
  2. V podobě hlasového hovoru na jakýkoli telefon
  3. Prostřednictvím aplikace Authy v mobilním telefonu nebo počítači
Při přihlášení nového uživatele platforma na obrazovce automaticky zobrazí pokyny pro nastavení autentizace pro Authy, SMS zprávy (mobilní telefon), nebo hlas:

  • Tento proces bude trvat jen několik minut a uživatel musí pro využívání služby zaregistrovat své telefonní číslo.

Při budoucím přihlášení:

  • Uživatelé s hlasovou autentizací přijmou na tomto čísle hlasový hovor a vyslechnou svůj bezpečnostní token. Telefonní hovor lze přijmout ve všech jazycích platformy.
  • Uživatelé s autentizací prostřednictvím SMS obdrží zprávu obsahující bezpečnostní token.
  • Uživatelé aplikace Authy obdrží v rámci aplikace oznámení s bezpečnostním tokenem na svůj mobilní telefon nebo počítač..

POZOR: IPokud k určené telefonní lince nemáte takový přístup, abyste mohli obdržet počáteční Authy kód, obraťte se na svého zástupce WU a požádejte o jinou možnost.