Prohlášení SFDR 

(datum zveřejnění na českých webových stránkách 1/07/2022)

Western Union International Bank GmbH (“WUIB”) se kvalifikuje jako finanční poradce ve smyslu nařízení EU 2019/2088 o požadavcích na zveřejňování souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb („SFDR“). WUIB se nekvalifikuje jako účastník trhu ve smyslu SFDR podle článku 2 č. 12. WUIB nevydává, neprodává ani neposkytuje poradenství v souvislosti s finančními produkty ve smyslu SFDR, ale bude podléhat ustanovením ESG platným pro firmy spadající do pod regulaci MIFID později v 2022.

Pro WUIB tedy v současnosti pravidla SFDR, která se týkají účastníků trhu a finančních produktů, neplatí.