Řešení stížností

Zavedli jsme postupy a předpisy, které zajistí, že každá případná stížnost, bude řádně prošetřena a budou přijata vhodná opatření k řešení stížnosti a také nápravě.


Informace o tom, jak zpracováváme Vaše stížnosti najdete ve všeobecných obchodních podmínkách a dále si přečtěte tento dokument prostřednictvím odkazu.