Otevřené standardy komunikace v souladu se zákonem o platebním styku "ZPS" ("PSD2")

Přehled bezpečných otevřených standardů komunikace

Inovace jednoduše

Otevřené standardy komunikace ve společnosti Western Union (WU) označují přístup třetích stran k platebním službám, které mohou naši zákazníci používat online. Nabízí zákazníkům bezpečný přístup ke svému WU účtu nebo možnost inicializovatk platbu prostřednictvím platformy svého poskytovatele služeb. Je to jedna z charakteristik druhé směrnice o platebních službách (PSD2) a připravuje půdu pro nové finanční produkty, služby a příležitosti tím, že umožňuje regulovaným poskytovatelům služeb třetích stran se integrovat se stávajícími poskytovateli platebních služeb, jako je WU. Poskytovatelé služeb agregace finančních účtů budou například moci zákazníkům pomáhat při prohlížení a správě svých financí tím, že budou shromažďovat dostupné zůstatky účtů a platební historii od různých institucí/poskytovatelů (včetně WU) a zpřístupnit je tak na svých platformách.

Úrovně přístupu a oprávnění se liší v závislosti na tom, jak WU nabízí svým zákazníkům své online produkty a služby, a také na tom, jak se poskytovatel služeb třetích stran připojuje ke službě WU jako Poskytovatel služeb informování o účtu (Account Information Service Provider) nebo Poskytovatel služeb iniciování platby (Payment Initiation Service Provider).

Poskytovatelé služeb informování o účtu:

Tento poskytovatel typicky nabízí on-line služby ke konsolidaci informací z účtů vedených zákazníkem v různých finančních institucích. Prostřednictvím takového poskytovatele jsou zákazníci schopni požádat o přístup k jejich zůstatkům platebních účtů a / nebo o 90 dnů jejich transakční historie. Poskytovatelé jsou schopni tyto informace také požadovat v bezobslužném režimu (aniž by zákazník tyto informace aktivně požadoval) až čtyřikrát za 24 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

Poskytovatelé služeb iniciování platby:

Poskytovatel tohoto typu obvykle nabízí on-line službu k iniciování platebních příkazů na základě žádosti zákazníka. Prostřednictvím takového poskytovatele mohou zákazníci iniciovat, kotovat a zaúčtovat své platby s WU. Vypořádání bude provedeno v souladu se standardními podmínkami dohodnutými mezi zákazníkem a WU, včetně možnosti úhrady ze zůstatku na účtu. Tito poskytovatelé budou moci provádět devizové transakce (FX).

Inovace bezpečně

Evropská směrnice ("PSD 2") požaduje, aby všichni zákazníci WU při používání svého platebního účtu dodržovali nové požadavky na zabezpečení a tzv. silné ověření klienta, když poskytují přístup ke svému účtu ostatním poskytovalelům služeb informování o účtu nebo poskytovatelům služeb iniciování platby.

Zákazníci musí používat víceprvkovou autentizaci pomocí svých WU přístupových údajů tak, aby umožnili přístup k informacím o platebním účtu nebo iniciovali platby jejich jménem. Poskytovatelé platebních služeb nejsou zasvěceni o přihlašovacích informacích zákazníka a musí je tedy nasměrovat na přihlašovací stránku WU, aby došlo k ověření před poskytnutím přístupu. Schválení poskytnuté zákazníkem pro přístup k informacím o účtu je platné po dobu 90 dnů, pokud ho zákazník neodvolá, zatímco povolení k provedení platby je platné pouze pro tuto platbu, a proto musí být znovu provedeno pokaždé, když zákazník chce provést platbu. Všichni poskytovatelé platebních služeb musí být regulováni příslušnými EU regulačními orgány pro finanční služby v svém členském státě EU.

Tato opatření pomáhají zajistit, aby měl zákazník kontrolu nad tím, kdo má přístup k jeho účtu a co může jako třetí strana učinit.

Důležité informace

WU nemusí mít žádný smluvní vztah s jiným poskytovatelem platebních služeb. Zákazník by se měl spoléhat na dohodu a souhlas, který poskytl této třetí straně. Poskytovatel služeb třetí strany by měl jednat v souladu s touto dohodou a souhlasem.

Dostupnost systému

Naše WU online platforma bude dostupná 24 hodin denně v časovém období od neděle 21:00 UTC do pátku 23:00 UTC. Mimo tyto hodiny může dojít k přerušení nebo výpadkům v důsledku údržby systému.

Poznámka:Testovací prostředí WU bude mít přerušované výpadky z důvodu aktualizací.

pro další informace o propojení s WUIB online platformou, prosím, vyplňte následujicí kontaktní formulář.