Dokumenty s klíčovými informacemi - OTC Finanční deriváty

Před novou transakcí se prosím seznamte s dokumentem popisující klíčové informace o produktu, který s námi plánujete uzavřít.