Dodržování právních předpisů (Compliance)

Důležité informace 

Western Union Business Solutions je obchodní jednotkou společnosti The Western Union Company a služby v České republice poskytuje prostřednictvím Western Union International Bank GmbH, organizační složka (WUIB) a pod obchodní značkou Western Union Business Solutions.

Western Union International Bank GmbH, organizační složka (dále jako „WUIB“) je zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka A, identifikační číslo: 015 55 332, se sídlem na adrese Dušní  906/8, Staré Město, Praha 110 00 Česká Republika, a je pobočkou společnosti Western Union International Bank GmbH (registrační číslo 256184t) Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Vídeň, Rakousko. Western Union International Bank GmbH je banka zapsaná v seznamu bank vedeném rakouským regulátorem finančního trhu (Finanzmarktaufsicht). Western Union International Bank GmbH, organizační složka je zapsaná v seznamu bank a poboček zahraničních bank vedeném Českou národní bankou.

V šeobecné obchodní podmínky

Zde klikněte pro přístup k WUIB všeobecným obchodním podmínkám.

Průvodce finančními službami

Zde klikněte pro přístup k dokumentu Průvodce finančními službami, kde získáte základní informace o naší bance a nabízených službách.

Informace o produktech

zde klikněte pro přístup k dokumentu “Informace o produktech pro měnové transakce”. Tento dokument vám detailně vysvětlí všechny typy a charakteristiky měnových transakcí, které nabízíme a také vysvětlí rizika a náklady s nimi spojená.

zde klikněte pro přístup k druhému dokumentu “Informace o produktech pro měnové opce” Tento dokument vám detailně vysvětlí všechny typy a charakteristiky opčních strategií, které nabízíme a také vysvětlí rizika a náklady s tímto produktem spojená.

Informace o ochraně vkladů

zde klikněte pro přístup k informačnímu letáku.

Markets in Financial Instruments Directive (nařízení MiFID)

zde klikněte pro přístup k informacím o podmínkách obchodování s finančními nástroji a další související regulace.

European Markets Infrastructure Regulation (nařízení EMIR)

zde klikněte pro přístup k informacím o nařízení EMIR.

OTC finan ční deriváty – dokument popisující klíčové informace tzv. Key Information Document

WUIB musí splňovat požadavky na transparentnost ve vztahu ke svým produktům podle MiFID II a nařízení EU č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIP). Z tohoto důvodu jsme pro každý produkt připravili dokument s klíčovými informacemi. Dokument s klíčovými informacemi znázorňuje typ produktu, jeho charakteristiky, zajišťovací účely, výhody a nevýhody, rizika, jakož i potenciální náklady na nákup a prodej před uplynutím splatnosti a možné výnosy v různých tržních scénářích. WUIB vás vyzývá, abyste se seznámili s dokumentem vztahujícím se k jednotlivým produktům před uskutečněním jakékoli nové operace.

Dokumenty popisující klíčové informace naleznete zde.

Měnové forwardy – náklady a poplatky

Zde klikněte pro přístup k dokumentu „WUIB Měnové forwardy – náklady a poplatky“, který popisuje a vysvětluje WUIB náklady a poplatky související s prodejem tohoto produktu.

Stížnosti

Pro podání stížnosti, prosím, použite tento odkaz.

Co je Margin Call?

Pro informace o Margin Call klikněte prosím na tento odkaz. Zde naleznete základní informace o Margin Call související s Vaší otevřenou devizovou pozicí. 

Ochrana osobních údajů

zde klikněte pro přístup k našemu Prohlášení o ochraně soukromí.  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak WUIB shromažďuje, převádí, používá a zveřejňuje osobní informace, které získává od vás při návštěvě a/nebo používání této webové stránky, nebo, které WUIB jinak shromažďuje v souvislosti s přihlašováním nebo poskytováním služeb svým zákazníkům.

Otevřené standardy komunikace v souladu se zákonem o platebním styku "ZPS" ("PSD2")

Pro poskytovatele platebních služeb, prosím, klikněte zde pro více informací jak funguje WUIB v této oblasti.

Dohled nad transakcemi 

V souladu s našimi právními závazky bereme v úvahu národní a mezinárodní finanční sankce, konkrétně evropské a americké předpisy, které se zaměřují na různé osoby a subjekty, stejně tak i předpisy zemí po celém světě. Všechny transakce, které se přímo či nepřímo týkají strany nebo země, která je předmětem sankcí, se zastaví v našich systémech a procházejí schvalovacím procesem. Některé transakce mohou být zadrženy, odmítnuty nebo blokovány ze strany úřadů.

Na následujících stránkách naleznete seznamy sankcí: 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že každá transakce, která prochází přes Spojené státy, podléhá americké legislativě.

Vzhledem k našim závazkům vůči regulačním orgánům a s cílem zajistit úplnou transparentnost informací, je nutné, aby strany nebo země, které jsou předmětem finančních sankcí, dodali veškeré požadované informace k probíhající transakci. Žádná informace nesmí být vědomě zatajena, vyloučena, zaměněna nebo upravena.