Duševní vlastnictví

Jméno společnosti Western Union, logo, související ochranné známky a servisní značky, jsou vlastněny Western Union Holdings Inc. a jsou registrovány a/nebo používány ve Spojených státech amerických a mnoha jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy odkazované na tomto webu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Jakékoliv používání, kopírování nebo reprodukce ochranných známek společnosti Western Union, loga nebo obsahu těchto stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Western Union, je přísně zakázáno.