bře 09, 2021 | Foreign Exchange

Webinář pro Univerzity a školy

Western Union Business Solutions spolupracuje s univerzitami již více než 25 let
a dnes má partnerské univerzity ve 24 zemích po celém světě, včetně 8 zemí
v Evropě. Většina lidí zná Western Union prostřednictvím rozsáhlé světové retailové sítě, ale málokdo ví, že téměř třetina všech plateb prováděných prostřednictvím sítě Western Union souvisí
s mezinárodním vzděláváním.Western Union globálně podporuje sektor vzdělávání, od zapojení našeho generálního ředitele Hikmeta Erseka, přes program rozvoje vzdělávání Světového ekonomického fóra, až po naši pozici zakládajícího člena a vedoucího partnera iniciativy OSN Global Education First. Vzdělávání
a propagace jeho výhod pro společnost jako celek jsou součástí naší mise.

Existuje mnoho důvodů, proč si klíčové univerzity vybírají právě Western Union jako svého mezinárodního platebního partnera, ale jedním z těch nejdůležitějších je vývoj vlastních produktů
a platforem navržených pro ochranu mezinárodních plateb. Veškerý náš vývoj se řídí požadavky samotného odvětví, které získáváme prostřednictvím pravidelných zpětných vazeb od univerzit
a jejich studentů.


JE VZÁCNÉ, KDYŽ SE NĚKDO SNAŽÍ NASLOUCHAT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM, A CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITĚJŠÍ, JEDNAT NA ZÁKLADĚ TÉTO ZPĚTNÉ VAZBY. TO PŘESNĚ WESTERN UNION DĚLÁ A DĚLÁ TO SKVĚLE.“

GLENN RUANE, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS


Dodržování předpisů je jedním z hlavních přínosů společnosti Western Union při vzdělávání zákazníků o podvodech a o tom, jak minimalizovat riziko pro univerzity, aby chránili své studenty.

Co můžete udělat, abyste zabránili podvodným transakcím?

Kontrola dat a dodržování předpisů:

Vytvořte proces pro pravidelnou analýzu a monitorování transakcí, abyste zamezili podvodnému jednání, jako je opakované odmítnutí platby nebo opakované pokusy o platbu od různých odesílatelů.

Spojení s úvěrovými a platebními společnostmi:

Čím více informací univerzita má, tím lépe může předcházet podvodům a sledovat platební transakce studentů. Využívejte reporting na maximum.

Zvyšovat povědomí mezi studenty:

Ujistěte se, že Vaši studenti jsou informováni a že se Vaše univerzita aktivně brání proti podvodným aktivitám (zapojení i donucovacích orgánů). Tím budete jasně komunikovat, že univerzita není místem pro podvodná jednání.


Pokud se chcete o těchto tématech dozvědět více, podívejte se na náš nejnovější webinář: 
klikněte zde .