COOKIES Cookies na této stránce jsou aktuálně nastaveny na "Povolit všechny cookies". Pokud budete pokračovat beze změny nastavení, souhlasíte s použitím těchto cookies. Správa cookies

Zabezpečení dat a Compliance


Ochrana osobních údajů
 

Společnost Western Union Business Solution (WUBS) striktně dodržuje předpisy o ochraně soukromí. Ochrana osobních údajů našich klientů jsou pro WBUS velmi důležitá, stejně tak jako poskytovat klientům nejlepší služby.

Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.


Dohled nad transakcemi
 

V souladu s našimi právními závazky bereme v úvahu národní a mezinárodní finanční sankce, konkrétně evropské a americké předpisy, které se zaměřují na různé osoby a subjekty, stejně tak i předpisy zemí po celém světě. Všechny transakce, které se přímo či nepřímo týkají strany nebo země, která je předmětem sankcí, se zastaví v našich systémech a procházejí schvalovacím procesem. Některé transakce mohou být zadrženy, odmítnuty nebo blokovány ze strany úřadů.

Na následujících stránkách naleznete seznamy sankcí: 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že každá transakce, která prochází přes Spojené státy, podléhá americké legislativě.

Vzhledem k našim závazkům vůči regulačním orgánům a s cílem zajistit úplnou transparentnost informací, je nutné, aby strany nebo země, které jsou předmětem finančních sankcí, dodali veškeré požadované informace k probíhající transakci. Žádná informace nesmí být vědomě zatajena, vyloučena, zaměněna nebo upravena.

Informace k MiFID

The Markets in Financial Instruments Directive “MiFID” (Directive 2004/39/EC) vstoupila v platnost 1. listopadu 2007. MiFID vytváří nový rámec pro sjednocené předpisy a postupy a vztahuje se na všechny finanční instituce (investiční podniky, úvěrové instituce) v Evropské unii. MiFID se vztahuje na investiční služby jako jsou například vyřizování objednávek, přijímání a zadávání příkazů, investiční poradenství, apod. a finanční produkty, jako jsou akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu, fondy a derivátové nástroje.

MiFID si klade za cíl zajistit konkurenceschopnost a transparentnost finančních trhů v Evropské unii a posílit ochranu investorů a informací.

Více informací o MiFID a službách Western Union International Bank naleznete v následujících dokumentech:


Informace o Ochraně vkladů:
  

Pro podání stížnosti, prosím, navštivte naši stránku Stížnosti